Pilotprojekt resulterede i vandbesparelser på 38% (download PDF)

I september 2015 er rapport for 1. fase af pilotprojektet i Abidjan offentliggjort.

Projektets formål:

  • At undersøge muligheden for vandbesparelser efter implementering af ecoBETA
  • At undersøge omkostningerne og fordelene ved at effektivisere vandforbruget
  • At observere adfærdsændringer i forbindelse med oplysningskampagne

 

Projektets deltagere:

         

 

Konklusioner:

  • 38% vandbesparelser på det totale vandforbrug svarer til årlige besparelser på CFA 3 mill. (= EURO 4570).

 

Yderligere besparelser kan hentes ved at følge disse anbefalinger:

  • Utætheder skal repareres.
  • Serviceledere skal oplæres i vedligeholdelse.
  • Implementering skal ledsages af en oplysningskampagne.

 

Idet vandbesparelser står højt på dagsorden hos regeringen i Côte d’Ivoire søger de efter hurtige resultater. Der planlægges nu et storstilet studie for at bekræfte de første resultater.