ecoBETA® 2-skyl fås i et bredt sortiment til montering i stort set alle toiletcisterner i verden

(DOWNLOAD KOMPLET PRODUKTOVERSIGT)

ecoBETA® 2-skyls toilet i topkvalitet

(DOWNLOAD DATABLAD)

ANVENDELSE

ecoBETA® 2-skyl fås som indsatser og ventiler til montering i et bredt udvalg af toiletter med henblik på at spare vand:

 • Minimerer vandforbruget til toiletskyl: Med ecoBETA® 2-skyl er valget af det store skyl altid en bevidst handling, idet brugeren skal gøre en ekstra indsats for at bruge vand ved at holde knappen i få sekunder.
 • Minimerer risikoen for, at toilettet kommer til at stå og løbe
 • Muliggør enkel justering af skyllevolumen i det lille skyl til det lavest nødvendige.

HØJ VÆRDI FOR PENGENE I FORM AF BESPARELSER PÅ SÅVEL VAND- SOM DRIFTSBUDGETTET

 1. Betydelige vandbesparelser fra 15 til 50%
 2. Brugervenlig og intuitiv betjening
 3. Næsten ingen behov for vedligeholdelse eller risiko for, at toilettet kommer til at stå og løbe

FORDELE FOR BRUGEREN

 1. Væsentlige vandbesparelser kan føre til væsentlige omkostningsbesparelser.
 2. Let at bruge: For det lille skyl, tryk og slip. For det store skyl, hold i 3-4 sekunder.
 3. Høj brugertilfredshed: Ingen tab af komfort
 4. Mindsket vedligeholdelse, da toilettet ikke kommer til at stå og løbe

FORDELE FOR VANDFORSYNINGEN

 1. Besparelser som følge af det mindskede behov for at pumpe, transportere og rense spildevand
 2. ecoBETA® 2-skyl udgør en realistisk mulighed for at tackle balancen mellem udbud og efterspørgsel efter vand og forsyningssikkerhed på en måde, der er økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt. Dette tiltag bør kombineres med andre vandbesparende tiltag såvel som tiltag, der kan føre til adfærdsændringer og øget bevidsthed.

TEKNISKE FORDELE

 1. ecoBETA® 2-skyl fås a) som indsatser til opgradering af 1-skylstoiletter til 2-skyl reduceres skyllevolumen i det lille skyl med op til 50%, b) som ventiler til opgradering af 2-skylstoiletter med 2 knapper minimeres risikoen for fejlbetjening og utætheder, og c) til montering i nye toiletter.
 2. ecoBETA® 2-skyl sparer 15-50% vand.
 3. Let at montere
 4. Efter montering indgår ecoBETA® 2-skyl som en diskret og integreret del af toilettets design.
 5. Skyllevolumen i det lille skyl kan justeres til kummens udformning og kloakforholdene fra 2½ liter til 5 liter eller mere. Det store skyl bibeholdes.
 6. Enkel design med kun få dele giver optimal driftsikkerhed uden risiko for lækage. Eneste behov for vedligeholdelse er, når bundpakningen skal skiftes hver 6.-8. år.